Skolebestyrelsesmøde den 13. december 2023

Onsdag den 13. december 2023 18.00-20.15

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic, Jens Jakob Albers

Ledelse: Steen Windfeldt, Rasmus Nederskov, Mette Sand Reichenbach

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Fraværende: Heidi, Martin Skygge, Asker

Mødeleder: Martin


Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Rasmus er referent

Pkt. 2. Opfølgning fra forrige møde

Martin sender til Steen ifm. Parkering.

Ingen yderligere punkter.

Pkt.3. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale
- Elever

Ledelse: vi er i gang med at regnskabsafslutte, lige nu er vi i gang med at bruge de sidste midler (fylde op), administration er lavet om pr.1.1.24. hårdt ramt af sygdom men vi finder løsninger, afvikling af 6.ferieuge under positiv udvikling og refleksion, juleafslutning på onsdag 20.12 – vi deler op i to runder (indskoling, mellem-udskoling) – husk der afsluttes kl.12.00. nye elever i k, så der er fyldt nu. Økonomi er lagt ud på almen og presser selvsagt når der kommer elever med behov som tilflytter. Vi arbejder med mellemformer og tilpasser indsatser derudfra.

Lukket punkt: har haft få elever som selv er gået hjem, en udfordring for os. Vi arbejder med det, kort dialog om det. Tager vores pæd. Praksis op med fokus på løsninger og pragmatik. Der er tre sager i sfo-tiden i indeværende skoleår.

Pink veste er bestilt til gårdvagt mm.

Personale: ingen bemærkninger

Elever: elevråd ok og i gang. Drøftelse af legeting på mellemtrin, mobiltelefoner tilbage i pauserne. Første møde dd. Afholdt.

Pkt. 4.  Drøftelse og principper for brug af Aula 

Principper og retningslinjer vedlagt som bilag.

Husk, at sætte perioder på opslag, så de ikke misforstås over tid.

Fællespostkassen: kan den anvendes på skolen? – så man skaber overskuelighed og sammenhæng i kommunikation mellem skole-hjem.

Obs på overkommunikation, opsætning skal granskes ift. Den nye update som kommer primo 2024. Ny brug pr.1.8.24

Kommunikerer rettidigt og tilpas

målrettet ikke for meget og ikke for lidt (mere smalt end bredt).

Elendigt at børnehaven ikke bruger AULA.

Vi, som skole, skal informere tilpas.

Pkt. 5. Kommunikationspolitik ajourføres 

Principper og retningslinjer vedlagt som bilag.

Svar tider: 1-3 dage, rettidigt.

Hvad kan vi forvente af hinanden: se tid, akutte henvendelse brug administration.

Obs på autosvar, hvornår skal vi bruge det.

Skriv hvis behov for at svare efter noget tid, men så folk ved det.

Telefon: talt om teamtelefoner, som en mulighed. Ikke nogen handling lige nu., Line (Johannas mor), Albertes mor 5.a.: Stine; Charlotte 5a

Ved akutte hændelser er via telefon/mundtligt.

Svære beskeder overleves mundtligt.

Undersøge om der er en ferie blokering på AULA.

Pkt. 6. Fornyet støtteerklæring til etablering af streetzone i Tølløse 

Støtteerklæring og brev fra forældregruppe vedlagt som bilag.

Skolebestyrelsen bakker op om støtten

Pkt. 7. Opfølgning på parkering ved børnehaven 

Martin sender brev til Steen.

Det er en kommunal p-plads og dermed ok at holde der.

Skolepatrulje: vi venter på afklaring om den tjans skal bruges igen, da den kræver en voksen fast. Vi skal finde resursen anden sted. Opfordring fra skolebestyrelsen.

Vi kigger på det, taget til efterretning.

Tidligere havde vi Gå-bus: det var fedt. Vi kigger på det, opfordring fra SB.

Peer til Peer, opfordring til elever.

Pkt. 8. Punkter til næste møde

Elevflugt i 7.kl. :lige nu oplever vi ikke denne elevflugt. Hvad skal vi diskutere: hvordan fastholder vi eleverne også i 7.kl. (oplysning, kommunikation, strategi).

Frihedsforsøget: evaluering, hvad sker der og hvad oplever vi.

Elevråd: proces og punkter skal tages op her. Mobiltelefoner.

De mødes umiddelbart for SB. Martin vil gerne mødes med elevrødderne på skolen (flere vil gerne deltage).

Referater fra elevrådet skal fremsendes til SB.

Pkt. 9. Eventuelt

Obs på SB om hvem der vælges og hvor lang tid de sider.

(alle er på 4 år, nogle mener at de kun er på 2 år).

At træde ud af SB skal aktivt fra.

Kulturbussen: det findes, vi har klippekort til arrangementer. Retningslinje: hvordan og på hvilke årgange anvender vi åben skole, ud af huset – tages på som punkt/princip.

 

 

 

Senest opdateret 01-05-2024