Skolebestyrelsesmøde 

onsdag d. 19.06.2024

kl. 18.00-20.00

på Tølløse Skole

 

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, L, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne

Elevråd: Thue

Ledelse: Steen Windfeldt, Mette Reichenbach og Rasmus Nederskov

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Fraværende: Zeki Sadic, Jens Jakob

Mødeleder: Randi

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Godkendt

 

Pkt. 2. Opfølgning fra elevrådet

Thue:

Tilfreds med at gå i skole.

Lejrskole: den var en god tur, 5 kl. er fint. Det var hyggeligt, man hygger sig sammen med flere.

2 overnatning.

Hvad er det dårligste/fri for: mobning

 

 

Pkt. 3. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale
- Elever

 

Pkt. 4. Ordensreglement (ændring)

Steen orienterer:

Vi skal udarbejde reglement og mobbepolitik til kommende skoleår(revideres), da vi har den fra tidligere (Kildedam) Kan hedde samværsregler/ordensreglement.

Det fremlægges kommende skoleår (første møde).

Anvisende overskrift giver medspil i stedet for forbud.

Ud fra det som vi skal have styr: mobbe og samværspolitik.

Der skal fremsendes inden næste møde en plan for det, MED skal inddrages, inden vi udmønter det.

Kan vi lave en video udgave, som Lærke understøtter – og skolebestyrelsen fortæller.

 

Nogle tilbagemeldinger har været med modpres, vi holder fast.

 

Pkt. 5. Resursefordelingsmodel, høringssvar 

Virtuelt møde er afholdt med inddragelse af SB.

Udvalg valgt til at drive videre med opgaven i et fælles udvalg.

Almen, speciel og sfo er tre kasser ift. Økonomi.

Der er en vis usikkerhed forbundet med opdelingen af økonomi ift. De opgaver som løses, da det kan være afh. Af elever som flytter ind eller ud. Det er set i et samfundsperspektiv nødvendigt at kunne arbejde med alle elever i distriktet, hvis eleven er vurderet til at kunne klare, de børn som begynder skal vi selv klare.

Det kunne være et perspektiv at lægge økonomien ind centralt for de elever, hvor der ikke er ændringer (handicap blivende, som ikke ændrer sig ad åre, de elever som ikke kan ændre sig, bør ligge centralt), kunne også være plejeanbragte som der ikke kan gøres noget ved.

Der som skolen kan gøre noget ved, skal lægges ud til os og resten skal være centralt.

SB: det skal give mening, ift. Hvad vi som SB skal lægge kræfter i, og arbejde, da vi ønsker at bruge energi på det lokale som er med til at gøre en forskel.

SB skal godkende et budget, hvordan stiller man sig der.

Vi ønsker at kunne etablere et større handlerum, så vi kan investere i tidlig indsats.

Disponering skal i overensstemmelse

 

Pkt. 6. Næste skoleår: dagens længde og fagfordeling, personaleændringer

Fem teams på almen, lærere og pæd. I et primær-team. Giver mulighed for gode arbejdsfællesskaber og giver mulighed for at co-teache, og dette er ikke ligeligt fordelt over de enkelte årgange.

Elever bliver i de faser, som hidtil.

Før sfo begynder i det små med fokus på børnefællesskaber og leg.

Klassedannelse i 0.kl., sker ud fra en helheds betragtning med fokus på udvikling, fællesskab.

Skoleåret 24/25 har ingen skæve dage ift. Møde- og sluttid.

Overgange skal være mere i fokus, og udjævne de overgange så de ikke oplever i f.eks. 7 kl. at alt er nyt.

Også en tryghed for forældre, som også har brug for det.

Vi arbejder med relationer og vores afsæt i et vi

(tæt på eleverne)

 

Pkt. 7. Der er 2-års valgperiode. Martin Skytte udtræder af SKB, der skal findes nye repræsentanter.

Tak for indsatsen. Martin S fortsætter ikke. Der skal findes en ny.

Zeki skal spørges

Der skal findes et par suppleanter

Kan vi finde nogle medlemmer, så der er fra flere afdelinger (yngste, mellem og ældste).

Der er valg i begyndelsen af kommende skoleår (snarest muligt)

Vi sætter gang i en proces

 

Pkt. 8.  Øvrigt fra sidst  

Info fra erfaringsgruppe om skolebestyrelser i Holbæk kommune.

Intet at bemærke

 

Eventuelt 

Intet at bemærke

Senest opdateret 27-06-2024