Skolebestyrelsesmøde 

onsdag d. 24.04.2024

kl. 18.00-20.00

på Tølløse Skole

 

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, L, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic, Jens Jakob

Ledelse: Steen Windfeldt, Rasmus Nederskov

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Fraværende: Martin Skygge,

Mødeleder: Randi

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Godkendt

Ingen bemærkninger

Mange punkter på dagsorden, vi slutter til tiden.

Referent Rasmus Nederskov

 

Pkt. 2. Opfølgning fra elevrådet

Inviteres løbende

Vi løser det omkring deres deltagelse.

Pkt. 2. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale
- Elever

Ledelse:

Ansøgning om semesterprøver i kommende år (naturfag).

Kvalitetsdialog dd. Referat på hjemmeside kommer op.

Dialog også i dette fora og sammen med medarbejdere.

Økonomi: vi har overskud 23. vi bruger midler på fysisk læringsmiljø.

Vi har fået taget en nøgle, ikke fundet endnu.

8.kl. indsats omkring trivsel i samarbejde med ssp mm.

Modtaget brev fra forældre fra 8.kl. ift. Vikarer/timer fri: bekymring for faglig udvikling.

Politik/principper for god ro og orden. Krænkende adfærd.

 

Personale:

Ikke det store ift. Lærerdel, fagfordeling tager tiden.

Kommunikation kommer fra kommunen og tager billeder og laver en reportage om vores rollespil.

 

Pkt. 4. Status på frihedsforsøget 

Mødet i går 23.4.24 i dialogform i Holbæk. Det var godt. Øget opmærksomhed på inddragelse af elever og forældre.

Erfaringskonference i Vipperød 7.5.24. SK kan deltage.

Vi har stadig kortere skoledag, som noget centralt. 

 

Pkt. 5. Skoleårets planlægning 

 Vi er i gang og det går godt.

 

Pkt. 6. Evaluering af mobiltelefon ordning  

Bilag eftersendes

Steen har udsendt udkast.

Team-telefoner kan måske afhjælpe kommunikation.

Kan vi undvære: forældre, ansvar.

En uges respeed på princippet fra dd. Til gruppen på AULA.

 

Dialog om emnet, frem og tilbage.

 

Velkomst folder

Digital dannelse kursus

 

Pkt. 7. Frikvarter: Hvad skal vi lave

Noget i stedet for: brætspil, bordtennis – vi VIL give dem nogle alternative ting at lave.

 

Pkt. 8. Principper for elever går i byen     

Steen anbefaler, at vi ikke skal give adgang til at gå i byen.

Skoleåret 24/25 bliver alle på skolen. Det forudsættes at der er en elevkiosk/alternativer.

Mad og drikke

 

Pkt. 9. Elevstyret kiosk/frugtbod     

Elevstyret bod for kommende 8.kl. – som kan bruges på lejrskole.

 

Pkt. 10. Overvågning inde og ude   

 Overvågningskamera: opsættes efter gældende regler.

 

Pkt. 11. Revideret ferieplan

St.bededag, flyttes til jul.

 

Pkt. 12. Punkter til næste møde

Lukkedage: 19 dage (nødpasning), kendt voksen? – fraværsproblem, kan man være obs her, er tilbuddet godt nok/indhold? (toilet forhold, madordning)

Sfo/skole fraværssystem der ikke snakker sammen, registrering.

 

Pkt. 13. Eventuelt

Nej

Senest opdateret 21-05-2024