Skolebestyrelsesmøde den 25. oktober 2023

Onsdag den 25. oktober 2023 18.00-20.00

Forældrerepræsentanter: 

Ledelse: 

Medarbejdere: 

Fraværende:

Mødeleder: Randi


Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Godkendt

Pkt.2. Mailliste

Mailliste: Ok, alle er med
Høringssvar:
Økonomi på skolen
bygninger
tilskud til specialdelen: øges med 10 mio.
kort orientering fra SW
økonomi 2024: Forventelig høring om ny tildelingsmodel med nye justeringer, tages
op her, hvis det besluttes. Pengene skal fordeles anderledes.
kort orientering om justering tilpasning ift. visiteret kørsel

Pkt. 3. Orientering

Personale:
afholdt velfortjent efterårsferie, halloween på vej, fotografering (kort dialog om børnehave modellen, kun klassefoto på skolen, nogle mangler udmelding vedr. klassefoto), terminsprøver. Ny pædagog Trille er begyndt 23.10.23 (introforløb; bredere end tidligere, onboarding, mentorordning).

1.11.23 begynder Anette i sfo, forstærkning til sfo(sfo1 og sfo2), gode ansøgninger og fint antal.
1.12.23 begynder ny pædagog i indskoling og SFO, skal være samskabelsespædagog.

Vi kigger på brobygning mellem børnehave og skole med accept fra forældre (skoleår 24/25). Metode Fællesskab; hellere kunne være i en social kontekst end alfabetet/tal. I næste uge begynder julehemmelighederne.

Elever:
Ved at få sparket gang i elevrådet, har nogle lærere meldt sig og er klar til nu.

Unicef Rettighedsskole: Spørgsmål fra Zeki?

Ledelse:
Kvalitetsdialog: Referat fra dette møde kommer på hjemmesiden. børnesamtaler, PLF, tættere skole-hjem samarbejde(forældre café om onsdagen), talt om data, bedste næste skridt,
Dialog om selvstyrende team, lige nu arbejder vi med struktur om dette (semi) set ud fra et plf perspektiv. Docendo-skema gør vores skema fleksibelt og dynamisk, vi tager løbende små skridt og deler erfaringer om hvad der virker, kræver inddragelse og deltagelse.

Vi kigger løbende på overgange mellem 0-1 kl.
økonomi: vores nedskæring i løbet af 23 har betydet, at vi har mulighed for at købe
nogle nye møbler, huler, afprøvning af nye skolemøbler.

Karina Møller er ny chef.
Vi kan være heldige at få en ekstra lærer til indskolingen.

 

Pkt. 4. Lærerskifte mellem 0-1 kl.

Hvorfor er der ikke nogle kendte voksne som laver denne overgang? Vithja skulle være i 0.kl. ellers ingen for de nye børn, kendte vokse.

Nemmere at sætte en ukendt voksen på i 1.kl.

Ønske: at der bliver et udvidet samarbejde mellem de voksne fra 0 og 1.kl. forskellige tanker vendt; vil gerne lave en dynamisk løsning så der bliver bedre sammenhæng i børnelivet, tryghed i relation er vigtig - kan være vigtigt at følge børns trivsel og læring over en tid og kunne se en progression. Der skal ikke være mekaniske skift(tvungne), men når det giver
mening, relationer til de enkelte børn og klasser skal være central (PLF, tættere på elever og bedre sammenhæng for de voksne), god løsning når der i overgangene er kendte voksne med og dermed kan kultur og relationer forblive og udvikles og viden bæres videre.

Pkt. 5. Skolens brug af CFU, sidder eleverne for meget på pc.

Vi oplever, at der er mindre budget til bøger, mindre cfu.
Dialog:
Zeki: Ønsker mindre skærm men mangler midler til bøger mm.
Vi må se hvordan der udvikler sig, dels ift. Chromebooks og indkøb der.
Holdning til: bring you own device; det skal besluttes som princip i skolebestyrelsen hvis vi skal gøre det.

Pkt. 6. procedure for ind og udtjek i sfo:

Ind når man kommer ind
Ud når man tjekker ud (gælder sfo børn)
Hvad vi gør i forhold til de elever som ikke er i sfo, kan der anvendes MU, der skal særligt obs på de små elever, og er der et barn som ikke er der hvor vi ikke har en besked, så skal vi tale med forældre.
P-plads; kiss and ride giver udfordringer, formanden har kontaktet kommunen. Giver udfordringer i sfo at vi skal sende en del flere børn af sted spild af voksen resurse.

Idé: hvorfor skal vi sende børn af sted?; det er et forældreansvar at hente og aflevere.

Udfordringen er at finde p-pladser andre steder nede ved skolen.
hvor kan man holde ? (dialog med kommunen, og de ændringer der kommer fremad).

Efterårsferien: mange børn tilmeldt (50 % og faldende henover ugen, det er problem), man
betaler for muligheden, men der ønskes en opfølgning på, hvordan vi kan ændre det)
Der skrives ud til dialog med forældre omkring det, data og kvalitet.

Pkt. 7. Sponsorat

Hvordan stiller vi os her/princip/fordele/ulemper:
Dialog: når man får noget, så kan det være ok uden at der er forpligtigelser og forventning
den anden vej, det er sværere når man forventer noget; reklamesøjle mm. mindre skilt er ok.
(se evt. skole og forældre); forbrugerombudsmanden: vilkår, men tænk jer om.
Princip udarbejdes: skal på årshjul.

Pkt. 8. Facelift af årshjul

OK, punkterne skal facelifts.
Administrativ understøttelse så der bliver tilrettet til næste møde.

Pkt. 9. Punkter til næste møde:

a. Zeki: drøftelse i brug af AULA, principper, kommunikationspolitik ajourføres.

Næste møde onsdag 22.11.23 18-20 og 13.12.23 kl.18-20
(admin redigerer mødedato i December)

10. Eventuelt

skole og forældres landsmøde; ingen deltagere

Tak for god ro og orden;
Rasmus Nederskov, 25.20.23

 

Senest opdateret 01-05-2024