Skolebestyrelsesmøde den 27. september 2023

Onsdag den 27. september 2023 18.00-20.00

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, Jens Jakob Albers, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic, Jens Jakob Albers

Ledelse: Steen Windfeldt

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Fraværende: Martin Skytte, Zeki

Mødeleder: Heidi


Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Jens Jakob er tiltrådt SB, efter Lisbeth er udtrådt. Jens Jakob har præsenteret sig, herunder hans tilhørsforhold til skolen. Har børn i 1A, 1K, 3A, 5A

Dagsorden er godkendt.
Det er en lang dagsorden, der vil være punkter, der ikke kan nås på dette møde, de kan komme med på de næste møder.

Pkt.2. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale
- Elever

Steen:

 • der skal laves et høringssvar til kommende budget. Steen sender mail til SB. Opfordring til at SB sætter sig ind i den del, der vedrører skoleområdet.
  Det er SB, der formulerer høringssvaret og skolen er i den forbindelse sekretær.
 • Der skal sendes en ajourført mailliste.
 • Der er en opsigelse i SFO. Der foregår lige nu ansættelsessamtaler. Der vil være en periode, hvor vi mangler hænder.
 • Der er dialog med vækst og bæredygtighed om nyt årshjul, så vi er på forkant med de ting, der skal ske.
 • Vi har praktikanter i job prøvning, de har taget opgaver, der kan ses. ex. tape på gulvet.
 • Elevrådet, vil være en opgave, der skal gives til en lærer. Både det store og lille elevråd. Det ønskes at der er elevdemokrati og at eleverne har en stemme.
 • Henvendelser fra naboer og borgere i byen. Alt fra tiltale, til affald og desværre også butikstyveri. Vi ønsker at vi drøfter muligheden igen. Her er det vigtigt at eleverne får taget ansvar og dialog med medarbejdere, men også med elever.
 • Jobsamtale med elev fra 7. klasse, der gerne vil have et lille job i SFO. Det giver ejerskab for skolen. Der er et ønske om at vi kan ansætte en pedel eller to.

 Heidi:

 • Motionsdag, fredag i uge 41. Det vil være 8. klasse, der har posterne. Medarbejdere vil gå med eleverne rundt hold delt fra 0.-9. klasse
 • Kommende uge musikfestival, alle klasser til 2 koncerter i Holbæk.
 • Drevet af 8. og 9 klasses drenge og lærere på trinnet. Tølløse skole er videre og er vært ved næste runde.

Paw:

 • Drøftelse af, at der er elever, der kommer tidligt allerede fra kl. 7.00. Elever der er tilmeldt SFO kan komme og være i SFO området.

Status på mobiltelefon princip.

 • Mange elever spiller kortspil i stedet for at være optaget af deres telefon.
 • I sfo opleves eleverne at være mere optaget af at være sammen uden mobiltelefon.
 • Værdien om at være sammen uden telefon, er blevet taget godt imod.

Pkt. 3. Principper for forældrebetaling i skole- og SFO. 

Lovformeligt er det gratis at gå i skole. Alle børn kan deltage uden ekstra betaling. I SFO er der forældrebetaling på ekstra ture, f.eks. Vilde vulkaner.
Det er vigtigt at der ikke er et pres på forældre ift. betaling.
Alt personligt beklædning er forældrenes ansvar.

Pkt. 4. SFO princip

Det ønskes at punktet udsættes, så vi kan udarbejde et forslag, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af et princip.

Pkt. 5. Lærerskifte 0. til første klasse

Punktet udsættes til næste møde

Pkt. 6. Generel rengøringsstandard, særligt i SFO

Det er vigtigt vi sørger for der er gjort rengøringsparat i klasserne.

Der tales nudging metoder, belysning, muzak, fodspor etc. for derved at gøre det mere ”lækkert” at gå på toilettet.

Pkt. 7. Skoletoiletter

Der er flere forældre, der fortæller at deres børn ikke benytter skolens toiletter.
Der er dialog med vores rengørings firma, der har fokus på det.
Vi har indsendt et anlægsønske om renovering af toiletter, så de væghænges for derved at optimere rengøringen.

Pkt. 8. Krav om indkøb af f.eks. elektronik fra forældre. (”Et velassorteret penalhus)

Der er lovgivning på dette område.

Pkt. 9 Principper for lejrskole genbesøges

Der er drøftet forskellige forhold, der ønskes tages med når der arbejdes videre med principper.
Lejrskole for 5. og 8.årgang-
2-4 overnatninger.
Det er skolens budget, der financierer Lejrskolen,
Skal der være flere arrangementer, er det eleverne der laver fællesskabende aktiviteter der er med til at bidrage til klassekassen.
Det er forældrene, der har ansvaret for tjente penge til klasseklassen.
For indskolingen opfordres der til, at lave fællesskabende aktiviteter, forældrefællesskabet er det, der skaber trivsel for børnene på den lange bane.

Pkt. 10. Skolens brug af CFU – og den nationale melding om mere bog og mindre skærm

Dette punkt udsendes til næste møde.

Skolen undersøger med Portalen (PLC), om det får konsekvenser for os som skole.

Pkt. 11. Facelift af årshjul

Udsættes til senere møde. Det eksisterende Årshjul udsendes med næste dagsorden.

Pkt. 12.  Eventuelt

Referat udsendes til SB umiddelbart efter mødet til godkendelse, hvorefter det kan lægges på skolens hjemmeside af skolens administration.

Pkt. 13. Punkter til næste møde

• SB ønsker en orientering om procedure for ind- og udtjekning mellem SFO og skole.
• Princip for skolens brug af sponsorater ønskes drøftet med henblik på at lave et princip

Senest opdateret 01-05-2024