Skolebestyrelsesmøde den 31. januar 2024

Onsdag den 28. februar 2024 18.00-20.00

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, Lisbeth Larsen, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic
Ledelse: Steen Windfeldt, Rasmus Nederskov, Mette Sand Reichenbach
Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen
Fraværende: Randi, Jens Jakob, Gry, Heidi

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Godkendt

Pkt.2. Orientering fra elevrådet

Christina(CF) orienterer fra elevrådet. Alle elever er blevet hørt.
0-4: har regler som virker for dem uden brug af mobil,
5-9: stort ønske om at have deres mobil i pausen. De vil gerne have egentid (7-9 kl.)i frikvarterne. Sociale online, de synes det er et indgreb i deres frihed.
Det er noget andet fra 5-6 kl. som stadig ”leger” og ikke har behov.
Utryghed hvis de ikke har deres egen mobil, hvis de går i byen.
De håber, at skolebestyrelsen lytter da det vil gerne øget samarbejde fra elevperspektivet.
God dialog med elevrådet.

Skolebestyrelses dialog:
Fordele ved at give mulighed for at anvende mobil i 12´pausen.
Usikkerhed på om alle elever, aflevere eller de giver en gammel.
En stor gruppe elever afleverer uden problem, der er et fåtal som vil diskutere det.
Oplever de pligtsomme elever uretfærdighed.

Aftaler/hvad går vi videre med:
7-9 kl.: telefon i 12´pausen.
Nuværende 6 kl.: ikke mobil overhovedet.

Udfases/indfases over de kommende to år.
7 kl. passer boden to dage om ugen, ift. Lejrskole.

Zeki præsenterer elevresultater, hvor resultaterne passer ganske godt med hvad elevrådet fortæller. Eleverne ønsker at aflevere mobiler om morgenen men kunne få dem igen senere.

Mobilpolitik/ordensreglement/princip:
Der arbejdes videre med udfasning af mobil-telefoner over de kommende år, og arbejder videre med elevråd og andre, for at finde løsninger som gavner skolens kultur og værdigrundlag.
Effekt: samvær, nærvær, fællesskab.

Punktet tages op næste gang, til beslutning.

Pkt. 3. Orientering fra elevrådet
- Ledelse
- Personale

Ledelse:

Skoleårets planlægning: teamstruktur, fagfordeling inden påske (i grove træk). Trinene/børne portefølje bor sammen (voksne), skoleplan gennemgås onsdag 6.3.24 på et lærermøde. Fokus på trivsel (alle aldersgrupper). Et stort ønske om at det pædagogiske værtskab bliver tildelt tydeligere til de fag-professionelle.

Vi ønsker at ansætte en ny læringsleder på skolen til indskoling. I budgettet skal der findes økonomi gennem vores forbrug i mellemform, hvor der konteres til specielbørn.

Vi ønsker at sætte fokus på bevægelse.

Personale:

2 stillingsopslag op. Matin B og Randi skal lukkes ind i Emply (Lærke).

Stille og roligt ift. Kommende skoleår.

Veste på i frikvarter (godt)

Vi ønsker metodefællesskab mellem skole og børnehave, og fødeskoler.

 

Pkt. 4. Evaluering af mobiltelefon ordning  

Se ovenfor, punktet tages op næste gang.

Aftale og oplæg til princip.

(20.3.24)

Pkt. 5. Tølløse skole som godt alternativ til de private skoler

Exit/intro samtaler?
Vi har fuld hus til kommende 0.kl. og 11 som vi afviser. 3 8.kl. og 3 9.kl.

P-plads problemer, særligt ved Midtgård, det er problemfyldt. Steen er i dialog med børnehaven omkring muligheder mm.
Skolen kiss and ride; har tidligere virket men er ubesøgt nu.

Pkt. 6. Vi sætter pris på vores ting    

Skolen sender regning hjem, hvis den rette person kan identificeres ift. Ødelagte ting mm. Der er dialog, som grundprincip.

Princip: enighed

Pkt. 7. Sponsor opfølgning    

Skal eller ikke

Beslutning: vi indgår i samarbejde med det omgivende erhvervsliv.

Pkt. 8. Ferieplanskoleåret 2025/26, vedlagt som bilag  

Drøftelse af ferie år for eleverne.

Vi slutter os til ferieplanen.

Pkt. 9. Punkter til næste møde

Mobilpolitik

Pkt. 10. Eventuelt

Skoletryghed ift. Borup-sagen:

Steen orienterer om dialogen med forvaltningen. Når det kommer til vores kendskab, så handler vi på det, enten så taler vi med børnene eller sender hjem på tænker. Vi kontakter forældre, myndighed, PPR, SSP, forebyggelse (relevante myndigheder).

Vi er obs på den ungdomskultur som udspringer fra Tik Tok.

I MED arbejder vi med gode omgangsformer og senere skal den i rundt om jer inden vi effektuerer.

 

 

 

Senest opdateret 01-05-2024