Skolebestyrelsesmøde den 31. januar 2024

Onsdag den 31.01 2024 kl. 18.00-20.15

Forældrerepræsentanter: Gry Bejstrup, Martin Sørensen, Randi Rønne, Zeki Sadic, Jens Jakob Albers

Ledelse: Steen Windfeldt, Rasmus Nederskov, Mette Sand Reichenbach

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Fraværende: Martin Skygge, Asker Thomasen

Mødeleder: Randi


Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsorden godkendt.
Mette Reichenbach, referent

Pkt. 2. Præsentation af elevrådet

Snake og Thue er ved kampvalg valgt til henholdsvis formand og næstformand.

Det store elevråd har haft deres første møde og der er arbejdet med:

 • Frikvartersfrugt, gratis.
 • Mødetidspunkt om mandagen, kan det være
  senere? Det har ikke det store følgeskab i klasserne
 • Krea-dag, udsmykning af udskolingen. Noget der
  ønskes at arbejde videre med
 • Mobiltelefoner. Eleverne ønsker at kunne få deres
  telefoner. Særligt i udskolingen, hvor de gerne vil
  kunne betale med deres kort.

Det lille elevråd skal holde deres første møde primo feb.

Skolebestyrelsen tilbyder at komme forbi og hilse på det
store og lille elevråd.

Anne og Christina er lærere der driver med elevrådet.

Pkt. 3. Opfølgning fra forrige møde

Hvordan ”fastholder” vi vores elever. Der er elever der er i en sorgproces over at skulle sige farvel. Punkt til næste
møde.

Opfølgning på sponsor, er det en mulighed.

Pkt.4. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale

 • Pt. er administrationen travl, der er sket en omrokering og ny struktur i de administrative områder. Der arbejdes med administrationens service katalog. Der er nu 3 administrative centre, der understøtter skolerne.
 • Chromebooks, der er kommet en afgørelse fra Datatilsynet, vi håber den følges op af en anvisning.
 • Vi oplever at vores Chromebooks, håndteres hårdhændet af eleverne. Skolebestyrelsen taler om dette på et senere punkt, og dette i alle forhold, hvor der udvises grov uagtsomhed.
 • der arbejdes med skoleplan A20 i samarbejde med TR. Nogle af punkterne er:
  • Trivsel (Adfærd, angst, frygt etc.)
  • Teamsamarbejde og struktur
  • Øget forældresamarbejde, dialogen.

 • Der er kommet nye møbler i indskolingen, de er taget godt imod af børnene.
 • 4. klasse har ligeledes fået et nyt møblement, der understøtter børnenes læringsmiljøer.
 • der arbejdes med en ”rolig” ankomst til og fra skole i sfogarderoben.
 • Der kommer ny studerende.
 • I mellemtrinnet, er der nyt bordtennisbord, eleverne nyder
  at have aktiviteter sammen.

Pkt. 5.  Økonomi – præsentation af den økonomiske ramme for 2024 og
grundlaget for budget 24. 

Gennemgang af grundlaget for den økonomiske ramme for 24. Vi får et beløb til almen, sfo, materialer, specialundervisning og k-klasserne. Pt. har vi et budget der balancerer ift. kendte udgifter/tildelinger

Pkt. 6. Samværskultur – sprog blandt elever i alle aldre

Der er en tendens til at elevers ordforråd bliver hårdere. SB har et ønske om at arbejde med elevernes sprogkultur.
Hvor kommer elevernes forråede sprog fra? Kan vi etablere samarbejde med foreninger om sprog? Hvor stor påvirkning har forskellige medier, influencere og Youtube?

Der arbejdes i MED, med retningslinjer for godt samvær på skolen. Udkastet arbejdes der med i medarbejdergruppen og dette bringes videre i SB.

Pkt. 7. Principper og retningslinjer for brug af kulturbussen: det findes, vi har  klippekort til arrangementer. Retningslinje: hvordan og på hvilke årgange anvender vi åben skole, ud af huset 

Der er en retningslinje om, at vi benytter de tilbud, der er gennem kulturrygsækken. Principielt sørges der for at alle elever kommer afsted minimum 1 gang om året. Der er kulturelle arrangementer på skolen for alle årgange.

Pkt. 8. Punkter til næste møde

 • Evaluering af mobiltelefon ordning, dels vis spørgeskema 4-9 klasse og dels i klasserne.
 • Tølløse skole som et godt alternativ til en af de private skoler.
 • ”Vi sætter pris på vores ting”
 • Sponsor opfølgning
 • Der skal sættes god til af til elevrådet

Pkt. 9. Eventuelt

Der arbejdes på en løsning til betaling i elevcafe´.

 

 

 

Senest opdateret 01-05-2024