Indsatsplan ved alvorlige ulykker

Indsatsplan ved alvorlige ulykker - gældende for Tølløse Skole

Situation

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.
 • Alarmér akut hjælp 112.
 • Skolens ledelse info via telefon eller mail.

 Skoleleder:

Pædagogiske ledere:

 • Skolens ledelse alarmerer nærmeste leder, Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Skolens ledelse vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken.

Handlinger

Straks

Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.

Fordel de akutte opgaver imellem jer:

 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
 • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
 • Aftal hvem der tager imod beredskabet.
 • Kontakt ledelse og administration: 72367820

 

Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende og ansatte.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre og eventuelt andre.
Sådan yder du psykisk førstehjælp, hvis der er sket en alvorlig ulykke
 • Lad ikke den berørte person være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad personen fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Opfølgning

Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.

Inddrag den lokale krisestab.

Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består på Tølløse Skole af ledelsen Steen Windfeldt, Mette Reichenbach og Rasmus Nederskov. Se 'Delplan for læring og trivsel' for uddybelse af rollerne.

 Skoleleder:

Pædagogiske ledere:

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Ledelsen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Ledelsen eller dennes nærmeste leder  har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter.

På Tølløse Skole er hjertestarteren ved omklædningen til boldklubben ned ad trappen til højre på gavlen, hvor udskolingen går ind fra parkeringspladsen.

Førstehjælpskasse er i SFO og på personalestuen

Kommunikation

Ledelsen informerer nærmeste leder og Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk, snarest muligt samme dag.

Chef for Læring og Trivsel, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112.

Ledelsen på Tølløse Skole:

 • Steen Windfeldt: 72 36 30 74
 • Mette Sand Reichenbach: 72 36 88 33
 • Rasmus Nederskov: 72 36 19 07
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk

Eventuelt vigtige opmærksomhedspunkter

 

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 2-10-2023

Senest opdateret 01-05-2024