Indsatsplan ved bortkomne børn

 

Indsatsplan ved bortkomne børn - gældende for Tølløse Skole

Situation

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

Alarmering

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd.
Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer ledelsen

Ledelsen:

 Skoleleder:

 • Steen Windfeldt: 72 36 30 74

Pædagogiske ledere:

 • Mette Sand Reichenbach: 72 36 88 33
 • Rasmus Nederskov: 72 36 19 07

 

 • vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)
 • varetager alarmeringen af forældre.
 • Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.

Opgaver

Led efter barnet.

Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.

Ledelsen vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.

Dagtilbud

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet.
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet.

Indskoling/mellemtrin

 • At finde eleven og, afhængigt af elevens tilstand, at skabe tryghed for eleven
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.
 • Ledelsen vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.

Udskoling

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men barnets alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.

Handlinger

Straks

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.

Umiddelbart efter/ resten af dagen  

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

 

Opfølgning
Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.
Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består på Tølløse Skole af ledelsen Steen Windfeldt, Mette Reichenbach og Rasmus Nederskov. Se 'Delplan for læring og trivsel' for uddybelse af rollerne.
 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Ledelsen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Ledelsen eller dennes nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Kommunikation

Ledelsen informerer nærmeste leder og Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk, snarest muligt samme dag.

Chef for Læring og Trivsel, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112.

Ledelsen på Tølløse Skole:

Skoleleder:

Pædagogiske ledere:

 • Mette Sand Reichenbach: 72 36 88 33
 • Rasmus Nederskov: 72 36 19 07

 Områdeleder:

 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk

Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk.

Eventuelt vigtige opmærksomhedspunkter

Sådan yder du psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 2-10-2023

 

Senest opdateret 01-05-2024