Indsatsplan ved vold og trusler mod medarbejdere

Indsatsplan ved vold og trusler mod medarbejdere - gældende for Tølløse Skole

Situation

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

Definition på vold/overgreb:

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning.

Alarmering

 • Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen: Tølløse Skole, Sportsvej 3, 4340, Tølløse
 • Hvad der er sket.
 • Hvor mange der har brug for hjælp.
 • Hvorfra du ringer.
 • Hvem du er.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Ledelsen alarmeres på tlf  Steen Windfeldt: 72363074, Mette Reichenbach: 72368833, Rasmus Nederskov: 72361907 
 • Ledelsen tager imod/guider/supporterer hjælpen (112).
 • Ledelsen kontakter Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
  , som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

Opgaver

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden.
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse.

Handlinger

Straks:

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede.

Sådan yder du psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Ledelsen kontakter nærmeste leder, Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Ledelsen sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.

Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk

 • Ledelsen kontakter nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder), som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Ledelsen eller nærmeste leder informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.  
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af ledelsen, og skolen/institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Ledelsen og/eller Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
  beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

Opfølgning:

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Ledelsen følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Ledelsen vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består på Tølløse Skole af ledelsen Steen Windfeldt, Mette Reichenbach og Rasmus Nederskov. Se 'Delplan for læring og trivsel' for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Ledelsen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Bemanding og udstyr

I akutte tilfælde:

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

På Tølløse Skole er hjertestarteren på gavlen af udskolingen ud mod parkeringspladsen. Nede ad trappen til omklædningen i boldklubben til højre.

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobiltelefon og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

Kommunikation

 • Ledelsen kontakter nærmeste leder (område-leder/skoleleder/N4-leder) snarest muligt samme dag.
 • Ledelse kontakter TRIO/AMR.
 • Ledelse eller dennes nærmeste leder (område-leder/skoleleder/N4-leder) informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk 
 • Chef for Læring & Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112.

Ledelsen på Tølløse Skole:

 • Steen Windfeldt: 72 36 30 74
 • Mette Sand Reichenbach: 72 36 88 33
 • Rasmus Nederskov: 72 36 19 07
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: https://intranet/psykologerne / psykolog@holb.dk
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 2-10-2023

Senest opdateret 01-05-2024