Elevdemokrati og forældreinddragelse

Fra skolestart deltager eleverne i elevrådet, hvor de lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Forældrene inddrages også til aktiv deltagelse omkring vores skole.

Elevernes interesser

Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet hvor de lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet er et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af trivslen på vores skole.

Eleverne inddrages i relevante spørgsmål og de arrangerer årlige aktiviteter for hele skolen, f.eks. Trivselsdag og Nytårskur.

Elevrådet spørges til råds omkring rammer og struktur, og der er stort engagement. Hver enkelt afdeling har deres eget elevråd, hvor repræsentanter sidder med i vores store fælles elevråd.

Elevrådet taler på elevernes vegne, i samarbejde med skolens ledelse, lærere og pædagoger. På den måde varetager de elevernes interesser.

Valg til Elevråd

Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet og der afholdes valg til elevrådet hvert år.

Forældreinddragelse

Forældrene er aktive omkring børnenes trivsel og samarbejder gennem klassernes og afdelingens forældreråd. Forældre inviteres ind på skolen til såvel arrangementer som i hverdagen.

Læs mere om skolebestyrelsen her

Senest opdateret 01-05-2024