Morgen SFO

Vi åbner altid i SFO 1, hvor det er tre faste medarbejdere der åbner hver morgen. Derudover er der fast to forskellige pædagoger, der også møder ind, inden skolen begynder. Om morgenen kan børnene få morgenmad mellem klokken 6.30 og 7.30
Hver morgen klokken 7.30 er der en voksen, der går i gymnastiksalen og spiller stikbold med børnene til de skal i skole klokken 8.05. Ud over stikbold kan børnene spille spil, hygge, tegne og lege i SFO'en.

Åbningstider

SFO'en åbner klokken 6:30 alle dage og lukker klokken 17:00 mandag til torsdag. Fredag lukker SFO'en klokken 16:30. Skolen ringer ind kl. 8:15 og ringer ud kl. 13:30.

Ferie, lukkedage og fællespasning

I alle ferier er vi som udgangspunkt fælles i SFO 1. Vi laver forskellige planlagte aktiviteter og tager på ture. Børnene skal være der senest kl. 9.00, men man kan altid ringe og hører om vi er hjemme, så børnene kan komme lidt senere.
Se lukkedage i Holbæk Kommune her: 

Ferier og lukkedage

Sygdom

Hvis dit barn er syg, skal du melde syg i Komme/gå på Aula. Hvis dit barn bliver sygt i SFO'en kontakter vi forældrene, så I kan hente jeres barn.

Tjek ind/ud

Vi har tjek ind/ud skærme på væggene ved indgangen i SFO. Børnene lærer selv, at de skal bruge skærmen, når de eksempelvis går ud, i salen e.l. Der er fast en pædagog, som man skal sige goddag og farvel til. Man kan se, hvem det er på infotavlen i SFO

Mobiltelefoner

I SFO 1 er det kun 3. klasse der må benytte mobiltelefoner til at ringe og skrive SMS'er. Alle aftaler skal gå gennem personalet eller skrives i Komme/gå

Overgang fra børnehave til SFO

Vi har et tæt samarbejde med de lokale børnehuse i området. Børn og voksne kommer på besøg på skolen - og er også inviteret til arrangementer i løbet af året. I foråret inviterer vi børnehusene på besøg i SFO'en til besøgsdage, hvor børnene kan møde de voksne og se omgivelserne. Hvis dit barn kommer fra et andet børnehus end de lokale, er man velkommen til at komme disse dage med sit barn.

Vi modtager kommende skolebørn omkring 1. august i SFO'en. Vi laver frem til skolestart et førskoleforløb med børnene. Det foregår ved, at vi samler de kommende 0. klasser i nogle lokaler for sig selv fra kl. 09.00 - 13.00. Her skaber vi en hverdag, så de kan få mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de rutiner, som de vil møde i klassen, når de starter i skole. Vi vil også tale om regler og rammer i SFO’en og skolen samt kigge på de usynlige grænser på udeområdet. Vi laver forskellige opgaver, kreative aktiviteter, leger og spiser mad sammen. Vi har fokus på, at børnene lærer dem at kende, som de skal gå i klasse med samt deres primærpædagog og andre voksne. Dette er med til at skabe tryghed for det enkelte barn.

Overgang fra SFO 1 til SFO 2

Når børnene går i 3. klasse, begynder de at komme på besøg i SFO 2. Der kan være forskellige behov for dette hos de forskellige børn. For nogle er det en naturlig overgang, mens andre har brug for at kunne pendle lidt mellem SFO 1 og SFO 2.

Senest opdateret 02-05-2024