Vores trin og klasser

På Tølløse Skole er vi delt op i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sideløbende med almensporet, har vi vores kontaktklasser, som er et undervisningstilbud, dit barn bliver visiteret til.

Du se vores foldere her:

Kontaktklasser på Tølløse Skole

Velkommen til Tølløse Skole

Indskolingen

Er fra 0. til 3. klasse og vi er samlet i vores østlige fløj. Vi har to spor og et tæt samarbejde mellem klasser på både årgang og trin. Vi lægger vægt på en øget faglig fokusering på læsning og matematik samt mere bevægelse. Desuden vægtes en sammenhængende dag, hvor undervisning og SFO komplementerer hinanden for at øge læringen i en struktur, hvor alle elever skal kunne lykkedes i fællesskabet.

Mellemtrin

Mellemtrinnet er fra 4. til 6. klasse og har særlig fokus på det kreative i såvel hjemkundskab samt faget håndværk og design. Som skole kan vi gennem dette tiltag give eleverne mulighed for at få andre succes-oplevelser med fokus på perioden mellem barn og ung. Dette gør vi ved, at de får brugt deres kreative evner og oplever, at der er noget, de er rigtigt gode til.

Udskoling

Udskolingen er fra 7.-9. klasse i Tølløse, og er et attraktivt ungdomsmiljø. Vi har et stærkt team af fagligt velfunderede lærere som i samarbejde med de unge mennesker planlægger spændende undervisningsforløb. Valgholdet i Madkundskab laver eksempelvis skolemad, og der er et aktivt elevråd med deltagelse i både skolen lokale udvikling og i begivenheder og arrangementer på tværs af kommunen.

Kontaktklasser

Tølløse Skoles kontaktklasser er et undervisningstilbud dit barn bliver visiteret til fra barnets daginstitution eller nuværende skoletilbud. Det er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. I dette inklusionstilbud vil perspektivet være rettet mod deltagelse, når eleven kan, i almenområdet. Det er ikke alle elever der når dertil i deres udvikling.

Senest opdateret 31-05-2024