Tølløse Skole

Et godt sted at lære - et godt sted at være!

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune med 0. til 9. klassetrin, samt en specialklasserække. Vi har omkring 475 elever. Fra 6. klasse, samles mange af de unge mennesker fra de små omegnsskoler i Tølløse Skoles attraktive ungdomsmiljø.

Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber en relation til hinanden, således at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.
I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledelsen og skolebestyrelsen være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Pjecen - Velkommen til folkeskolen i Holbæk

Åbent Hus for kommende skolebørn

I efteråret er der Åbent Hus for kommende skolebørn og deres forældre. Her kan man komme og se skolen, møde lærere, pædagoger og ledelse og høre om, hvordan det er at starte i skole på Tølløse Skole. 

Hvis du gerne vil på besøg, så tag endelig kontakt til Steen Windfeldt for et besøg.

Samarbejde mellem børnehaver og skole

I løbet af skoleåret kommer nuværende 0. klasse på besøg i børnehusene i Tølløse, og storegruppen i de lokale institutioner inviteres også med på besøg på skolen til forskellige arrangementer. Derudover har vi en særligt ansat pædagog til at besøge de kommende skolebørn og være brobygger mellem skole og børnehave.

Førskole

På Tølløse Skole har vi ikke førskole, men en uge inden skolen starter, har vi før-SFO. Det er et struktureret forløb for førskolebørnene, hvor der ugen igennem vil være fokus på at styrke børnenes kendskab og relationer til hinanden såvel som de voksne. Vi arbejder med at gøre børnene trygge i de nye omgivelser, blandt andet gennem nye og kendte lege, små opgaver, vi taler om regler og rammer og kigger på de usynlige grænser på udeområdet.

Indskrivning

Du skal benytte den elektroniske indskrivning både ved indskrivning til folkeskoler, SFO og til private skoler. Det skal du gøre i perioden fra den 1. oktober og frem til midt i januar.

Efter denne dato skal du kontakte skolelederen.

Skoleleder
Kontakt for 0.-6. klasse
Steen Windfeldt
Telefon: 72 36 30 74
E-mail: swind@holb.dk

Pædagogisk leder
Kontakt for udskoling 7.-9. klasse
Mette Sand Reichenbach
Telefon: 72 36 88 33
E-mail: metr@holb.dk

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via Holbæk Kommunes indskrivning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest begynde i august, det år dit barn fylder 6 år. Dit barn skal tilbydes en plads på skolen, i det område barnet bor i.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.

Senest opdateret 01-05-2024